घर > समाचार > उद्योग समाचार

माइक्रोफाइबरका विशेषताहरू के हुन्?

2021-09-21

फाइबर रैखिक घनत्वको कमीले फाइबरलाई परम्परागत प्राकृतिक फाइबरहरू भन्दा धेरै उत्कृष्ट गुणहरू दिन्छ। यसलाई निम्नानुसार संक्षेप गर्न सकिन्छ:

(१) एउटै रैखिक घनत्व भएको बहु फिलामेन्ट वा धागो, एकल फाइबर जराको संख्या जति बढी हुन्छ, धागोको बल त्यति नै बढी हुन्छ।

(२) एकल फाइबरको रैखिक घनत्व जति सानो हुन्छ, झुकेको कठोरता जति कम हुन्छ, धागो र कपडाको अनुभूति त्यति नै नरम हुन्छ, उन्नत "लेखन प्रभाव" भएको ड्रेप त्यति नै राम्रो हुन्छ।

(३) एकल फाइबरको व्यास जति सानो हुन्छ, फाइबरको विशिष्ट सतह क्षेत्र जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै बलियो सोखन हुन्छ, डिटर्जेन्टहरू राम्रो हुन्छ, निस्पंदन कार्यसम्पादन राम्रो हुन्छ, र केशिका प्रभाव त्यति नै बलियो हुन्छ।

(4) एकल फाइबरको व्यास जति सानो हुन्छ, प्रति एकाइ क्षेत्रको कपडाको घनत्व जति बढी हुन्छ, कपडाको न्यानोपन र वाटरप्रूफ पारगम्यता त्यति नै बढी हुन्छ।